Saturday, June 03, 2006

600 pirater i Stockholm, 300 i Göteborg

Dagens demonstrationer i Stockholm och Goteborg blev båda otroligt lyckade. Sammanlagt samlades många hundra pirater, fildelare, kulturivrare, integritetsförespråkare och frihetsvurmare för att gemensamt visa var man står.

-På order från särintressen har man försökt slå ut en hel infrastruktur, mänsklig kommunikation. Om vi inte ska ha en polisstat måste fildelningen tillåtas. Lägg ned förundersökningarna och sluta bråka med internet. Det är en strid som ni inte kan vinna, sade Rasmus Fleischer från Piratbyrån.

Flest applåder fick Fredrik Neij från The Pirate Bay, som förövrigt dök upp på internet igen tidigt på lördagsmorgonen. Även han talade om hur snett makthavarna siktade när de började attackera internet.

- Det som nu sker är att vi tar fram storkanonerna och säger, "in your face, hollywood", sade han.

Demonstrationen i Stockholm skedde i samarbete med Piratpartiet, Ung Vänster, Liberala Ungdomsförbundet och Miljöpartiet. I Göteborg arrangerades demonstrationen av Piratpartiet, Liberala Ungdomsförbundet och Ung Vänster. Båda demonstrationerna var fokuserade och målmedvetna, och eventuella politiska meningsskiljaktigheter lades för dagen åt sidan.

Piratbyrån vill passa på att tacka alla medverkande for all hjälp och stöd. I Stockholm vill vi särskilt tacka Ung Vänster, som stöd för en stor del av den praktiska samordningen kring demonstrationen.

Bilder från demonstrationerna
Länkar till nyhetsartiklar

5 Comments:

Blogger Hogg said...

This comment has been removed by a blog administrator.

4:53 PM  
Blogger tommy said...

http://todu.dyndns.org/piratdemonstration/

Mina bilder från demonstrationen i Stockholm 2006-06-03. /Tommy

6:45 PM  
Blogger Dimman said...

http://www.youtube.com/watch?v=BFT3g9MDa1U

film från nåt Dreamhack jag va på när Antipirat byrån skulle snacka :p

2:49 AM  
Blogger Lagers said...

En samling länkar till olika sidor med bilder från demostrationerna och ett antal bilder kan ni kolla på http://www.lagers.se/demo

3:30 AM  
Blogger Ultrazzo said...

varför blev det ingen copyswap?

5:43 AM  

Post a Comment

<< Home