Sunday, June 04, 2006

Pressmeddelande: Piratbyrån tar avstånd från internetattacker!

PRESSMEDDELANDE 060604

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING

PIRATBYRÅN TAR AVSTÅND FRÅN INTERNETATTACKER!

De senaste dagarna har myndigheter och andra institutioner fått sina hemsidor sänkta på grund av överbelastningattacker. Piratbyrån tar med bestämdhet avstånd från den typen av destruktiva handlingar.

- Attacker av den typen vi nu sett är inte bara angrepp mot enskilda hemsidor, utan i förlängningen även angrepp mot internet som fenomen, säger Marcin de Kaminski från Piratbyrån. Det är inte en värdig reaktion på de senaste dagarnas händelser.

Piratbyråns verksamhet bygger på ett förespråkande av kommunikation, informationsutbyte och ett fritt internet. Därför är vi mycket oroade över det faktum att vår hemsida, tillsammans med många andras, blivit nedstängd på det sätt som skett. Vi uppmanar dem som vill hjälpa oss, The Pirate Bay och de övriga drabbade att JO-anmäla onsdagens polisangrepp. Vi uppmanar även de drabbade att kräva sina servrar åter, och kräva kompensation för eventuella förluster av hårdvara, information och inkomst.

- Vill man hjälpa Piratbyrån i vår strävan gör man bäst i att fortsätta använda internet på ett kreativt sätt, säger Marcin de Kaminski. Och dessutom, köpa en större hårddisk och lära mamma, grannen och arbetskompisen att fildela!

2 Comments:

Blogger jojonn said...

större hårddisk, det har jag drömt om länge, har en 250, 160, 80 gb fulla med olika filmer musik! Men jag behöver en till!

1:15 PM  
Blogger RedCloud said...

Helt rätt, för snart säger Bodström det magiska ordet "terrorister" och då blir det fritt fram för polisen att göra precis som dom vill, vi är farligt nära den punkten....

6:04 AM  

Post a Comment

<< Home